Teamwerk moet onderdeel worden van uw cultuur

Om succesvol te kunnen samenwerken, moet de leiding binnen het bedrijf werken aan het realiseren van samenwerking als een van de kernwaarden van de onderneming. Werknemers moeten zien dat het leiderschap binnen het bedrijf als een team samenwerkt om doelen te bereiken. Ook moet de leiding van het bedrijf teams publiekelijk belonen wanneer zij succesvol zijn in het samenwerken om hun doelstellingen te bereiken.

Om de samenwerking echt te verbeteren, moeten leiders een omgeving bieden waar werknemers niet bang zijn om hun ideeën te delen. Leiders moeten een cultuur creëren waarin de uitwisseling van ideeën wordt aangemoedigd en beloond. Teamwerk en samenwerking moeten een centraal thema zijn van de missie om de samenwerking te verbeteren waar men dus niet schroomt om een leuk bedrijfsuitje te organiseren voor alle collega’s om samenwerking te bevorderen.

Geef teams de middelen die ze nodig hebben om samen te werken.

Om de communicatie te verbeteren, moet de organisatie de nodige middelen ter beschikking stellen van de teams. Dit omvat comfortabele werkplekken waar de teams kunnen samenwerken. Als de teams verspreid zijn over verschillende locaties, dan moet de organisatie de middelen ter beschikking stellen die de teams in staat stellen om op afstand samen te werken, zoals videoconferenties. Ook moet het management zich actief inzetten om het personeel deel te laten nemen aan een actief bedrijfsuitje. Dit bevordert het totale moraal wat samenwerking bevordert.

Tot slot moet de organisatie een online samenwerkingsportaal voor haar medewerkers ter beschikking stellen, dat gebruikt kan worden voor de communicatie. Er zijn veel online tools, zoals Slack, die medewerkers in staat stellen om gemakkelijk over verschillende afdelingen te communiceren. Het hebben van de tools om gemakkelijk te communiceren tussen de verschillende afdelingen is een essentieel instrument dat nodig is om de samenwerking te verbeteren.

Train medewerkers en stimuleer doorlopend leren

Werken als een collaboratief teamlid is niet een vaardigheid waar iedereen mee geboren is; het is echter wel een vaardigheid die geleerd kan worden, daarom is het noodzakelijk dat de organisatie het geld besteedt aan het investeren in de teamwerkvaardigheden van de medewerker. Er zijn fantastische teambuildingcursussen voor uw medewerkers. Ook zijn er specifieke vaardigheden die medewerkers moeten leren om effectieve medewerkers te zijn.

Een van deze vaardigheden is het vermogen om effectief te communiceren met medewerkers. Er zijn praktische workshops die medewerkers kunnen volgen om te leren hoe ze beter kunnen communiceren door in het openbaar te spreken. Het aanleren van spreekvaardigheid in het openbaar zal hun zelfvertrouwen en het vermogen om punten te verwoorden vergroten, en zal hen ook dichter bij elkaar brengen als de cursus in groepsverband wordt afgerond.

Los teamconflicten snel op

Geen enkel team zal ooit perfect zijn, en het is cruciaal voor organisaties om dit te herkennen en een systeem te hebben om eventuele conflicten aan te pakken. Het systeem moet elke werknemer in staat stellen zijn of haar zorgen te delen zonder dat dit gevolgen heeft. Ook zouden werknemers in staat moeten zijn om input te hebben over elke oplossing voor het conflict die door de organisatie wordt gemaakt.

Appreciative inquiry